srickriiNq Tet wawlnuisMONUMENT' TE KOOP HETVOORMALIG MOLENHUIS TE WEHE DEN HOORN Maarten Robert van STOCKUM'S Ant. b.v. KUNSTVEILINGEN De Stichting tot behoud en restauratie van monumenten in de provincie Groningen, Stichting „Het Woonhuismonument", zal dit najaar beginnen met de restauratie en verbouw van het voormalig molenhuis te Wehe den Hoorn gem. Leens. Zij zoekt thans gegadigden voor dit pand, zodat deze gegadigden in een vroegtijdig stadium hun wensen en verlangens t.a.v. de invulling van het restauratie- en verbouwplan van het huis kenbaar kunnen maken. Het huis, dat in het midden van de 19e eeuw gebouwd is, is riant gelegen en heeft een vrij uitzicht. Het erf is ca 25 are groot. Het voorhuis bevat twee grote kamers met daarin nog bedsteden en een keuken. Over het gehele woonhuis ligt een grote zolder. Achter het voorhuis bevindt zich over de gehele breedte van het voorhuis een schuur met daaraan verbonden een kleine koestal. Zowel in de schuur, stal als op de zolder is er ruimte om meerdere vertrekken te realiseren. Prijs: Nader vast te stellen. Inlichtingen: Bij de voorzitter en de secretaris van bovengenoemde stichting resp. de heren Drs. M. C. Scheers 05950-23 63 J. H. Woldring, Visserstraat 23A, Groningen 050 - 13 60 52 snijraam te Amsterdam ontwerpen, uitvoeren en restauratie van beeldhouwwerk in hout; steen; gips; brons; etc. Lange Annastraat 15 - Haarlem Tel. 023-320615 Regelmatig veilingen van Antiek - Schilderijen Aziatische kunst - Grafiek Munten en Penningen - Boeken Topografische prenten en Tekeningen. Prinsegracht 15 - tel. 070-463683 2512 EW 's-Gravenhage gevestigd 1833 Catalogi op aanvraag Afspraak aanbevolen J. P. Barr van der Hoef C. P. de Jongh - drs. P. A. G. W. E. Pruimers

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1980 | | pagina 27