Behoud van oud, een nieuw bezit £3B3^ö2HBr J r Schakel Schrale is als bouwbedrijf gespecialiseerd in restauratiewerkzaam heden. Daartoe beschikken wij onder andere over: - een timmerwerkplaats - een schildersafdeling - een smederij - molenrestaurateurs. Een fraai voorbeeld van deze restauratie werkzaamheden is o.m. het herstel van de Nieuwe Toren te Kampen, gerestaureerd in opdracht van het Gemeentebestuur Kampen. Schakel Schrale bv Utrechtseweg 64, Postbus 71,3700 AB ZEIST, Tel. 03404-50234 Vestigingen te: Amsterdam Exmorra(Fr.) deeluitmakend van HBG Zwolle. Ie Architekt: Architektenbureau P. de Groot, Meppel.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1979 | | pagina 39