Behoudvanoud, een nieuw bezit Schakel Schrale is als bouwbedrijf gespecialiseerd in restauratiewerkzaam heden. Daartoe beschikken wij onder andere over: - een timmerwerkplaats - een schildersafdeling -een smederij - molenrestaurateurs. Een fraai voorbeeld van deze restauratiewerkzaamheden is o.m. het herstel van de Nederlands Hervormde kerk te Berlikum. Schakel Schrale bv Utrechtseweg 64, Postbus 71,3700 AB ZEIST, Tel. 03404-50234 Vestigingen deeluitmakend van HBG Exmorra (Fr.) Zwolle. architect S. Lautenbach te Bolsward.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 33