tl I- kleine kapelletje zo waar in een van de oude ramen het wapen van Meerman tegen. Het Sint Annahof heeft zijn ontstaan te dan ken aan de slechte tijd, die het lakenbedrijf doormaakte. Er heerste enorme armoede in de stad. Brouwer Willem Claesz trok zich het lot van een aantal oude vrouwtjes aan en stichtte op zijn terrein het hofje van dertien woninkjes. Dezelfde sociale redenen leid den er toe dat eerder opgericht werden het Jeruzalemhof (14.76), het Zionshof (1480) en het Stevenshof in 1487. Het kapelletje van het Sint Annahofje werd pas in 1509 ingewijd na de dood van Willem Claesz en zijn vrouw. Aan de stichting van het kapelletje waren nogal wat voorwaarden verbonden vanwege de Hooglandse Kerk, toen nog Pancraskerk geheten. Zo mochten buitenstaanders er geen missen bijwonen; op zon- en feestda gen mochten er geen missen worden gehou den; de biecht mocht er niet worden afge nomen; er mocht niet worden begraven ener mocht geen schel of klok in worden gehan gen. In onze tijd zouden we in economische taal van concurrentiebeding spreken! Boven het kapelletje ligt een kleine regen tenkamer, uiterst bescheiden van inrichting. Het enige werkelijk opvallende van deze regentenkamer is, dat terzijde een bedstede is, een uitzonderlijk detail voor een regen tenkamer. Tenslotte namen we nog een kijkje in het 3. St. Jacobshofje Foto: C. W. Fock, Leiden 4. Interieur van de kapel van het St. Anna- hofje; het altaar ontkwam aan de beelden storm 5. De meerman" die de pomp van het Meermanshofje siert 'Jtv uiK*.* NV - Sint Jacobshofje 17e eeuw), gelegen aan de Doezastraat. Ondanks verbouwingen in de 19e eeuw heeft dit hofje zijn intimiteit vol komen bewaard. Het werd in l977/'78 prachtig gerestaureerd en het doet zich nu aan de bezoeker als een droom voor. Het merkwaardige van dit hofje is, dat het nog in 1922 werd uigebreid! Wel scherp in tegen stelling tot hetgeen er met het Haagse Hofje van Nieuwkoop dezer dagen is gebeurd. Daar is namelijk het deel, dat in de vorige eeuw werd aangebouwd, gesloopt! Een van de regenten, die de uitbreiding van het St. Jacobshofje tot stand bracht is mr. A. J. Sonnani, die thans nog regent is, dus al meer dan een halve eeuw. Opvallend in dit hofje met z'n beeldschone tuin, zijn de vrij hoge deuren, die toegang geven tot de wo ningen. Trouwens die woningen zijn ook wat hoger dan men doorgaans van hofjes huisjes gewend is. Meestal had de stichting zoals hiervoor al opgemerkt, een sociaal doel tot achter grond; dikwijls wilden de stichters wel voor hun generatie en voor het nageslacht weten hoe braaf ze wel waren. Een enkele keer verraadt de tekst op de gevelsteen echtereen stukje persoonlijke tragiek, zoals gemakke lijk te raden valt uit de regels boven de toegang van het Jean Pesijnhofje: „Dus ziet men uit het puin van een bouwvallig nest Een braaf gebouw gesticht door vruchtlooze Echtgenooten1863. v.d.W Het secretariaat van de stichting Leidse Hofjes is: Postbus 2230, 2301 CE Leiden. 204

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 23