1 4 f—s/, -- M11 iii fHri >ih drik was overigens o.a. ook Heer van Twic- kel, een detail van betekenis, omdat een familie-verwant Marie Comélie gravin van Wassenaer-Obdam, gehuwd met mr. J. D. C. baron van Heeckeren, toen zij ruim 16 jaar oud was (vóór haar huwelijk) bij notari ële acte van 16 mei 1816 aan Z.M. Koning Gezicht op het Lange Voorhout in 1756. Geheel links nog een klein stuk van de be bouwing van de Heulstraat. Daarnaast het ietwat vertekende paleis aan de Kneuter dijk. In het midden van de prent, rechts van het spitse torentje, de Kloosterkerk. Links daarvan (nauwelijks zichtbaar) het Nagte- galenpad (thans Parkstraat). Het gebouw, waarvoor men een koets ziet rijden, is in verband met de verbouwing, afgebroken. Hal met gezicht in de Balzaal van het paleis aan de Kneuterdijk (1964). Foto uit de verzameling van het Gemeente archief Tekening van de gevelwand aan de Kneu terdijk, die thans gerestaureerd wordt. Links het vm. paleis. Geheel rechts de nieuwe vleugel met voetgangerspassage 198

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 17