de rijksoverheid vraagt architect restauratie rijksmonumenten (mnl./vrl.) "NOVO* wn exclusief pntgramma handgevormde, verglaasde en onverglaasde tegels in diverse formaten Bijvoorbeeld: In Waalformaat NIEUW: Voor mozaièk: 'in'strooitegels met handge schilderde Oudhollandse motieven in 7,5 x 7,5 cm met ronde hoeken. Dit is slechts een greep uit de vele mogelijkheden van dit programma, waarin individueel 'maatwerk' regel is. Op aanvraag: brochures en prijzen NEDIMEX B V. Luttelseweg 7 - Postbus 6818 5975 ZG Sevenum tel. 04767-1415 telex: 58289 Standplaats: 's-Gravenhage Salaris: afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring max. f 5909,- per maand. as* *«*4 6W in 13 x 13 cm de series Breughet, Dierenriem, Heraldica, Folklore, Springer, Bloemenmandjes, Klederdrachten. 7 series in 5 uitvoeringen leverbaar met daarnaast in polychroom de series A nno en Neo 1 750. en 10 x 10 x 4 cm 0 cm Middeleeuwse motieven Vechtformaat verglaasde openhaard-strippen Lilliputformaat Voor het Ministerie van Volkhuisvesting en Ruimtelijke Ordening t.b.v. de Rijksgebouwendienst, Hoofdafdeling Bouw, Landelijk Bureau Rijksmonumenten Taak: verrichten van onderzoek en maken van ontwerpen en bestedingsstukken voor het restaureren, verbouwen en/of inrichten van panden behorende tot het rijksbezit, welke tot monument zijn verklaard; geven van leiding aan de medewerkers van het bureau m.b.t. alle werkzaamheden gedurende de voorbereidings- en uitvoerings fase van genoemde werken. Vereist: diploma bouwkundig ingenieur c.q. hoger bouwkunst onderricht; ruime kennis van stijlkenmerken alsmede ervaring in het restaureren en inrichten van monumenten, zowel in technisch als financieel opzicht. Bovengenoemde salaris is exclusief 8| vakantie-uitkering. Schriftelijke sollicitaties inzenden voor 8 november 1978 onder ver melding van vac. nr. 8-5611/1051 (in linkerbovenhoek van brief en enveloppe), aan de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1. Corr. adres: Postbus 20013, 2500 EA 's-Gravenhage.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 35