In nieuwe hersteld... T wsm&'s ^mrarergiTETRT vestiging Exmorra (Fr). Bouwbedrijf Schakel Schrale specialiseert zich in restauratiewerkzaamheden. Een fraai voorbeeld daarvan is o.m. het herstel van de Nederlands Hervormde Kerk te Berlikum. Bouwbedrijf Schakel Schrale bv, deeluitmakend van HBG Dorpsstraat 72/Postbus 101, Exmorra. 8700 AC Bolsward. Tel. 05157-4041. luister architect S. Lautenbach te Bolsward.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 28