5'Hskü boeiende voorbeelden van bouwkunst uit de jaren twintig te zien zijn, zoals aan het Hen- riëtte Ronnerplein. Maar zo kon je öèk ho ren: aan de ruimtelijke indeling ontbreekt nogal het een en ander, althans naar tegen woordige maatstaven gemeten. En verder: wat worden deze monumenten slecht on derhouden door de bewoners (èn de wo ningbouwcorporaties?). Kritische opmerkingen ook over de toe komstige indeling van de Zuiderkerk. Me nigeen zag die niet zo zitten, gewend als men is aaneen „normaal" kerkinterieur. Er kon hier niettemin begrip worden gewekt voor de nieuwe functie van dit kerkgebouw, dat er straks weer pralend bij zal staan en dan voor de Nieuwmarktbuurtbewoners een UI De magere brug foto: Bureau Monumentenzorg Amsterdam; E. H. Weber IV We zagen ook de Montelbaanstoren foto: Bureau Monumentenzorg Amsterdam; Han van Gooi levend centrum voor allerlei activiteiten zal zijn. Het aantal deelnemers aan deze Heem schutdag (met een verblijdend aantal jonge ren) was zó groot, dat men niet alle op het programma staande objecten heeft kunnen zien. Maar wèl was een ieder in de gelegen heid de St. Nicolaaskerk (1885-1887) met een korte, boeiende toelichting van prof. C. A. van Swigchem, te bekijken. Want daar was het startpunt van de rondgang door oud-Amsterdam. En verder zagen we dan het in restauratie zijnde West-Indisch Huis (1617), dat toen het de laatste jaren leeg stond, nogal fors door „antiekliefhebbers" is geplunderd eno.m. beroofd is van antieke tegels. Aan de Herenmarkt-Brouwersgracht werd een aantal door de Amsterdamse Maatschappij tot Stadsherstel gerestau reerde panden bekeken; nieuwe leefruimte in oude huizen. Het bezoek aan de Amstelhof, bejaarden complex tussen Nieuwe Keizersgracht, Amstel en Nieuwe Herengracht vormde een van die verrassingen, waarover we het hier voor hadden. Je raadt nu eenmaal niet zo veel af aan een grotendeels sobere gevel. Maar van binnen moet je komen, waarbij het jammer was dat het er bij behorende HnW&if ■St» mmx SS SS tl I» ■uwn-jtpv ni) tut tut ti tui ii» HfHR JUt ttll

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 23