trap heeft een leuning met ornamenten van gesmeed en gegoten ijzer. Op de eerste ver dieping van het voorgebouw is de foyer, van waar uit men een riant uitzicht heeft op de rijbaan. Deze foyer heeft een houten lam- brizering, met guirlandes en een frontonbe kroning, versierde paneeldeuren, fraai ge detailleerd stucwerk aan de wanden en het plafond, een stijlvol omlijst buffet en een marmeren schoorsteenmantel. A. W. Weissman schreef over het werk van zijn vroegere leermeester, dat de Holland- sche Manege een absoluut hoogtepunt in het oeuvre van Van Gendt vormt. En J. Berg schreef indertijd o.m.: „Inderdaad, dege nen die hadden meegewerkt aan de tot standkoming van dit fraaie, in Renaissan- ce-stijl opgetrokken gebouw, dat, vervaar digd naar het voorbeeld van de Manege te Weenen, met deze tot de fraaiste van Euro pa mocht worden gerekend, hadden alle re den om met voldoening op hun arbeid terug te zien". Uiteraard was de wereldberoemde Spanische Reitschule een lichtend voor beeld, maar de indeling en de bouwstijl werden door Van Gendt zeker niet gekopi eerd. Wellicht diende een ander Weens ge bouw als voorbeeld voor de open ijzeren kapconstructie: het helaas niet meer be staande „Dianabad" aan de Donaustrasse, zoals het indertijd werd verbouwd door Ludwig Förster. Voor de gewone man De Hollandse Manege is decennia lang de plaats geweest waar de Amsterdamse ge goede burgers (en leden van het Koninklijk Huis) op stijlvolle, haast ceremoniële wijze de rijkunst beoefenden en gepaste ontspan ning zochten. Vaste gebruikers waren o.m. „de Officieren-Rijclub", de „Amster damse Rij-Sociëteit" en de „Amsterdamse studentenrijclub H.O.R.S.". De gewone man kwam er niet aan te pas, maar van die exclusiviteit is thans niets meer over. Het niveau van de lessen is hoog gebleven, maar er wordt nu door mensen uit alle lagen van de bevolking van de manege gebruik ge- Irtterieur van de manege Foto: Dienst Publieke werken De foyer Foto: Gem. Bureau Monumentenzorg; G. Delemare 186

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 20