Balm herstelt in de Nieuwe Kerk van Amsterdam Balm uw specialist inbetoninjectie BEHOUD Wi HISTORISCHE SCHOONHEID Wits Restauratie DO In de kerk hebben de 10 m hoge steunpilaren van Noordfranse ledesteen elk een dracht van 300 ton. Door de eeuwen heen zijn daarin scheurtjes ontstaan door overbelasting. En tijdens de ingrijpende restauratie die momenteel wordt uitgevoerd, stonden de (her)bouwers dan ook voor de keus: vervangen of herstellen. Balm droeg aan het herstel een steentje bij met een moderne betontechniek: SCBP, Structural Concrete Bonding Process, de injectie methode voor beton waarmee ook in kalksteen praktisch de oorspronkelijke sterkte wordt herkregen. Snel, economisch en met behoud van de authenticiteit van het eeuwenoude materiaal. Balm bv, Binderij 13, Amstelveen Postbus 95, Tel. (020) 453054, Telex 15252 Elke bezoeker ondergaat de overweldigende rijkdom aan kleur en ornament van de Trèves-zaal in Den Haag. Daniël Marot liet het ons na als een grootse erfenis. Wits-restaurateurs geven het aan onze en volgende generaties vernieuwd terug; geheel zoals Marot het oorspronkelijk moet hebben bedoeld. Wits-restaurateurs weten wat ze doen en waarom ze het juist zó doen. Vakmensen met gevoel voor de sfeer van toen. Amsterdam W. Barentszstraat 36 Tel. (020) 241130 - 235025 Bij de foto: Trèves-zaal Binnenhof Den Haag ondergaat een totale schilder-restauratie

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 7