3 seum, is een kamer, 1,80 X 3 m groot, welke men kan betreden door een geheime deur achter de oude gebeeldhouwde draag stoel. In de Coughton Court te Warwickshire, het huis van de familie Thorckmorton, verga derde de „Gunpowder Plot" toen het nieuws hen bereikte van de mislukte poging om het „House of Parliament" op te blazen (1651). In dit huis bevindt zich een schuil plaats in een torenmuur, een diepe schacht die - toen ze in de 19e eeuw werd ontdekt - een opvouwbaar altaar en overblijfselen van wandbekleding en beddegoed bevatte. Ook Thrumpton Hall in Nottinghamshire heeft een geheime trap, verborgen achter panelen en onder deze trap is nog een ge heime kamer. In Oxburgh Hall bij Swaffham in Norfolk is een schuilplaats „Dungeon" genaamd. 2 Achter het schilderij, naast de openstaande deur van deze kamer bevindt zich de ingang tot een geheime schuilplaats. De eeuwenoude herenboerderij Harvington Hall in Worcestershere (Eng.) bezit nog acht geheime schuilplaatsen. Deze bevindt zich in het torentje, dat men kan bereiken vanuit de grote toren. De in gang is een deel van de betegelde vloer, die omhoog komt als men er op trapt. Sawton Hall in Cambridgeshire bevat een van de meest perfecte schuilplaatsen, die men bereikt door de vloer van de overloop boven aan de trap welke naar de toren leidt. Het King's Head Hotel in Aylesbury in het graafschap Buckinghamshire, een mooi halfhouten 15de-eeuws gebouw, was vroe ger een klooster. Het heeft een schuilplaats voor de priesters, welke men van de trap af kan bezichtigen. De schuilplaats van Chast- leton Hall in het Costwolds district, het cen trum van de aanslag op hetHouse of Parli ament", werd later gebruikt om een ridder te verbergen, nadat deze ontsnapt was aan de vervolging der Roundheads na de slag van Worcester (1645). Men kan die kamer nog steeds bezichtigen, doch de ingang is niet langer een geheim. De meeste „geheime gangen" die ontdekt werden onder oude huizen waren niet ro mantischer dan oude gewelfde riolen, want de uitgravingen die gedaan moesten worden om zo'n gang aan te leggen, zouden spoedig het geheim verraden hebben. Er zijn natuur- Elf jaar ondergedoken Een van de merkwaardigste huizen voorzien van schuilplaatsen is Harvington Hall in Worcestershire. Dit huis is een typische, met grachten omgeven hereboerderij en van 1667 af huisde er gedurende elf jaar een franciscaner priester, de laatse die gevangen genomen werd en opgehangen. Hier bevin den zich acht bekende schuilplaatsen. Het huis, nu bezit van de katholieke aartsbis schop van Birmingham,kan zich beroemen op een indrukwekkende geschiedenis uit de zeventiende eeuw, in de dagen van de jacht op geestelijken. Een ander prachtig huis in hetzelfde graaf schap is Birtsmorton Court; een door grach ten omgeven middeleeuws landgoed, dat in de van panelen voorziene vergaderzaal een schuilplaats heeft die groot genoeg is om zes personen te verbergen. Men veronderstelt, dat deze schuilplaats gebruikt werd door Sir John Oldcastle, de leider der Lollard (de volgelingen van Wycliffe) en later door Margaret van Anjou, gedurende de Rozen- oorlogen (1451-1485). In de grote bloeiende stad Birmingham verwacht men geen geheime kamers, doch in de mooie, oude Aston Hall, thans mu- 165

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 27