s« Wr*3<9 de rococo-ambiance. Met prachtig in die stijl het fonteintje met waterbekken, het weinig overdadige plafond, de kostbare versiering met klok en wapenborden met de wapens van de regenten. In dit indruk wekkende vertrek, lichter nu dan in zijn groene verschijning vóór de restauratie, hangen de portretten van Isaak en zijn zuster Alida Swigters, de stichters van het Swig- terhofje aan de Amstel. Over dit in 1744 gestichte hofje voert het bestuur van het R.C. Oude-Arpienkantoor het beheer. Op vallend was dat Alida haar tijd ver vooruit scheen door het dragen van een soort col trui. Bij het schoonmaken van het schilderij bleek hier echter sprake te zijn van een kuise overschildering die de bedoeling had de dé colleté van Alida aan het oog te onttrekken. Die overschildering is nu verwijderd. Opvallend is ook de vroegere bedeelkamer die nu in gebruik is voor de receptie van het advocatenkantoor. De houten wanden zijn in een trompe d'oeil-techniek beschilderd en suggereren panelen en profileringen. De voormalige bakkerij met de ijzeren oven deuren vormt thans een van de merkwaar digste kantoorruimten die men in Amster dam kan vinden. Achter de ovendeuren is nu echter de apparatuur van de telefooncen trale verborgen. Aan de eisen die het ge bruik als hedendaagse kantoorruimte stelt is ook tegemoet gekomen door de bouw van een liftschacht, juist buiten de oorspronke lijke schouwburgmuur. een torentje om de machinerie te herbergen bekroont de lift- schacht: de vorm er van is aangepast aan de 160 Situatieschets van het R.C. Oude Armen kantoor tussen Prinsengracht en Keizers gracht, ter hoogte van de Runstraat. Don ker: de bebouwing uit 1773 rondom de bin nenplaats op de plaats van de afgebrande schouwburg en de voorbouw. omgeving en alle opdringerigheid is voor komen. Tot nu toe hebben we de kant van de Prin sengracht buiten beschouwing gelaten. Dat het mogelijk was om een flink gebouwen complex tussen Keizersgracht en Prinsen gracht geheel inpandig te bouwen moge blijken uit het feit, dat de afstand tussen de rooilijnen van de beide grachten 86 meter bedraagt. Het R.C. Oude-Armenkantoor bezit naast de Uilengang nog enige woon huizen, waarvan de restauratie thans goed deels is voltooid. Tussen de Uilengang en de Kalvergang liggen de nummers 499 (twee achterhuizen genummerd 501 en 503), 505 507, 509. In nr. 507 met een 17de eeuwse klokgevel woonde de in 1959 overleden journalist Fred Thomas die zich heeft beijverd voor het behoud van de schoonheid van de Amsterdamse binnen stad: een steen hem ter ere is in de gevel aangebracht. Achter509 liep een lange strook bebouwing langs de vrij brede Kalvergang, pandjes die nummers van de Prinsengracht dragen. Ge deeltelijk staan deze pandjes tegen de zware oude schouwburgmuur van 1636 die de bui tenmuur vormt van de „grote stokken" aan de zuidkant van de binnenplaats met het boven al gememoreerde poortje van Jacob van Campen. Die strook bebouwing aan de Kalvergang is na het eerste huisje doorgebroken voor een kijkje in de tuinen achter 505 en 507 met een weelderige begroeiing van bomen en hees ters. De rest van de bebouwing is gehand haafd: architect Prins heeft er zijn kantoor gevestigd met ruime tekenkamersEr heerst hier een bijna landelijke rust, van het lawaai van de Prinsengracht dringt hier niets door. In dezelfde rust werkt het ruim 80 personen sterke personeel van het advoca tenkantoor van mr. Worst en mr. Haersolte: buiten het stadsrumoer, aan een stille 18de eeuwse binnenplaats, binnen de eens gehei ligde muren van de eerste Amsterdamse schouwburg, waar Vondels verzen de stilte voor het eerst doorbraken. En waar lichte profileringen de plaats van de stijlen van de „schouwburgschuur" verraadden, waarde profileringen van de zolderbalken in de bakkerij verraden waar de bakker woonde (balken zonder profielen waren in de op slagruimte gebruikt!) en waar tenslotte dit wandbord dat de bedeelden in de „kleine stokken" konden lezen herinnert aan een voorbije opvatting van de zorg voor armen: Draagt zorg, Armen! dat ge elkaer hier dringt noch stoot: Zijt stil: misleid ons niet door on- rechtmaatig klaagen: Tracht ons naar waarheid uw behoef ten voor te draagen, En dankt uw' God! Hij is 't, die u bezorgt in nood. En Gij, Beschouwers! deelt ge in 's Hoogsten zegeningen, Vertroost dan de Armoe', die om uwen bijstand schreit! Ontsluit uw milde hand, opdat Barm hartigheid U plaatse in 't zalig choor der blijde Hemellingen! Onder het met witte verf in onberispelijk penseelschrift op het zwarte bord geschil derde rijm staat de naam van een der regen ten, J. F. Delsing die enige naam had als dichter en in de beginjaren van het bedeel- huis zich een energiek bestuurder toonde. J. Th. Balk

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 22