(bouwkundig) stafmedewerk(st)er Gemeente 's-Gravenhage AFDELING OPENBARE WERKEN, VERKEER- EN VERVOER VAN DE GEMEENTESECRE TARIE Bij het Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg van de is plaats voor een De taak omvat o.m.: a. het geven van beleidsadviezen van bouwkundige/res tauratieve aard vanuit de optiek van het Bureau als mede inzake sloop en nieuwbouw in de directe omge ving van beschermde monumenten of binnen de drie aangewezen beschermde stadsgezichten; b. het (mede) voorbereiden van het vijfjarenplan van ur gente restauraties; c. het ontwerpen van brieven en beleidsnota's. Vereisten: - opleiding op het niveau van een bouwkundige opleiding aan een der Technische Hogescholen met specialisatie restauratietechniek en accent op de bestuurskundige kant van de studie; - kritische instelling en zelfstandige oordeelvorming; - goede contactuele eigenschappen; - goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardig heid. Benoeming vindt plaats - afhankelijk van opleiding en erva ring - in een der salarisgroepen lopend van 3.220, 4.370,- of van 4.039,- - 5.103,- per maand. De secundaire arbeidsvoorwaarden van de gemeente zijn van toepassing. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door het Hoofd van het Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg, de heer Drs. H. P. R. Rosenberg, telefoon 070-62.41.21toestel 2755. Van gegadigden wordt berejdheid tot medewerking aan een psychologisch onderzoek verwacht. Het resultaat hiervan wordt - zo mogelijk direct na afloop - door de psycholoog met de sollicitant besproken. Rapport zal slechts worden uitgebracht na toestemming van de kandidaat. Schriftelijke sollicitaties met vermelding van volledige personalia binnen 14 dagen onder nr. P.V. 980 te zen den aan de Directeur van het Gemeentelijk Bureau voor Personeelsvoorziening, Burgemeester De Monchyplein 10, 's-Gravenhage.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 10