f> Levende stenen g VAN STOCKUM'S ANTIQUARIAAT B.V. ii i i AMSTERDAMSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. A.Een opzichter/tekenddr bij voorkeur met ervaring in het restauratiewerk B.Een calculator/bouwkundig-administratief medewerker Regelmatig veilingen van schilderijen - grafiek - antiek - Aziatische kunst - munten en penningen - boeken - topografische prenten en tekeningen. PRINSENGRACHT 15 'S-GRAVENHAGE TEL. 070 - 463683 - verwerft, restaureert en exploiteert m.n. monumenten en beeldbepalende panden in de binnenstad van Amsterdam. Het bouwbureau brengt èf in samenwerking met architecten de voorbereiding en uitvoering van restauraties tot stand, óf restaureert objecten geheel of gedeeltelijk in eigen beheer. - voor het bouwbureau wordt gevraagd: Tot zijn taken zullen o.m. behoren: - zelfstandig uitwerken van restauratieplannen en het vervaardigen van werk- en detailtekeningen. - toezicht houden op verschillende werken in samenwerking met architect of hoofd bouwbureau. - volledig verzorgen van de bouwadministratie. - voortgangscontrole. - opmeten van te restaureren objecten. Indicatie opleiding: - minimaal M.T.S.-diploma bouwkunde met bij voorkeur aanvullende opleiding opzichter B.N.A. of studerend hiervoor. Tot zijn taken zullen o.m. behoren: - vervaardigen van gespecificeerde begrotingen voor volledige restauraties, verbouwingen of groot onderhoud. - beoordeling i.c. controle van begrotingen van architect en aannemer. - administratieve voorbereiding van bouwwerken, i.c. subsidie- en bouwaanvragen. - controle facturen. - beheer van het archief bouwbureau. Indicatie opleiding: - M.T.S.-diploma bouwkunde of gelijkwaardige opleiding. - aanvullende vaardigheid i.c. ervaring op bouwcalculatorisch gebied. Aanstelling en salariëring zal in nader overleg plaatsvinden. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder welvaarts- vast pensioen. Inlichtingen kunnen telefonisch worden verkregen bij de heer J.J.Tervoort, tel. 020- 220774/240238. Schriftelijke sollicitaties binnen 3 weken na plaatsing van deze advertentie, te richten aan: De directie van de AMSTERDAMSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. Keizersgracht 462 - 1016 GE Amsterdam. (een schriftelijke cursus over monumenten voor iedereen die belangstelling heeft voor de (oude) bouwkunst in Nederland) Enkele onderwerpen uit de 48 lessen: beschermingen milieu historische bouwmaterialen constructies en materiaalbewerking dorpen en steden gevelcomposities kastelen, kerken, raadhuizen woonhuizen, hofjes boerderijen, molens Aan de cursus zijn eveneens enkele excursies verbonden. Inschrijving is dagelijks mogelijk. Vraag een gratis folder/affiche met uitvoerige informatie door toezending van een lege enveloppe (zonder postzegel) met uw naam en adres aan: STICHTING NEDERLANDSE BOUWKUNST Antwoordnummer 34H, 2300 VB - Leiden. Tel.: (071) 893234 (J.P. Barr van der Hoef, beëd. makelaar en taxatrice)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 5