Voor al Uw Leiwerken natuursteen BOUW'75 B.V. Aannemersbedrijf VAN STOKKUM BV. natuursteeiio koperbewerking Jac. Laumans Handelmij bv - Reuver nieuw,- reparatie- en onderhoudswerken ook Eternit en singles - daken door geheel Nederland Restaureren en imiteren van antieke meubelen. Een halve eeuw ervaring Fa. Hekkers v. 't Spijker Walstraat 58, Deventer Tel. 05700 - 14410 een verantwoorde investering prachtig estetisch effekt weergaloze duurzaamheid minimale onderhoudskosten tel. 077 - 18854 VENLO s Vervaardiging van o.a. binnen- en buitenlantaarns, tuimelramen, koperbeslag en reparatie van koperen, bronzen en tinnen voorwerpen." Jacobastraat 19,'s Gravenhage Telefoon: 070 - 65 83 66 Oude Holle pannen. Nonnen en monniken, Leipannen, Kloosterpannen, en andere in diverse kleuren. Stenen in diverse afmetingen en kleuren. Postbus 1. Telefoon 04704-1203. Telex 58159. --;V N t - "SIERBESTRATING" michel b>§rey natuursteenhandel b.v. echt (I.) holland - oude lakerweg 13- tel. (04754) - 2200* telex 58245. üïrïm'tr Balkfirine16, Workum. Telefoon (05151) 2133 - (05157) 3519. Gespecialiseerd in het restaureren van monumentale gebouwen Restauratie: Herv. Kerk te Joure. Architekt: P.B. Offringa te Leeuwarden. Leidekkersbedrijf M.Maurix Bolswarderweg 2, Tjerkwerd (Fr.) Tel.:(05157) 2030 Wk O) zoppi - ?.-**. >v. - 'j 'A1'

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 29