Brouwersgracht-Binnen Oranjestraat: woonhuisvanir. Wellen;eigendomHendrick de Keyser. Ier: Om de eerste stormvloed te keren, moet je alle kanten bespelen. Is er een eigenaar die een luifel wil hebben? Dan moet je overwegen dat het belangrijk is als een huis maar in positieve zin vooruitgaat. Als je voldoende echte kiezen hebt kun je er een valse kies wel bij hebben. En wat een condi- tio sine que non zou moeten zijn: Als je een huis afbreekt, moet je er een mooier voor terugbouwen. Als een gunstig teken ziet de heer Weller dat er weer architecten zijn die zich geven voor de invuloefening in de porseleinkast" en die met veel zorg en ambitie bouwen. Overi gens als je dat in de kleine bocht van de Herengracht bij de Leidsegracht wilt doen, moet je wel van het kaliber van Jacob van Campen zijn. Ir. Weller hoopt dat er een tijd komt dat er zoveel respect is voor het mooie oude huis dat men het bureau monumentenzorg kan afschaffen. Het moet zo worden dat men weet: kom niet aan mooie huizen, laat die maar staan: er zijn lelijke genoeg Hij gooit nog een schep kolen in de platte- buiskachel. De klep klapt weer dicht. Er valt wat schraal voorjaarslicht in het voor huis van 1650-dertien voeten breed-op de mensen van 1978. Even nog een mijmering over de tradities van het bouwvak die verlo ren zijn gegaan, tradities waaraan we zoveel mooie oude huizen danken, tradities die ook van het eenvoudige huis een gaaf werkstuk maakten. En tot slot citeert hij uit de Brabbe lingen van Roemer Visscher een geestige ,bouw-brabbeling": Claes timmerde een huys nae Amster- damsch gemack Op een erf omtrent van derthien voeten breet, Een voorhuys, een coocken, een schoor- stien, een back, Daeraen een camer beschoten en becleet, Costelijckghenoeg, als de manier wel weet, En omdat hij die van doorloop zou bevrijen, Schoot hij daer een diorgangh af ter sijen, Dan siet hoe rein comt toch alle dingh ter snee, Claes maeckte een gangh en hij heeft er twee. J. Th. Balk 109

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 15