X mSÊÊB Andere kloosterorden die in de problemen zitten zijn: de Paters Capucijnen, de Fraters aan de Gasthuisring, de Zusters aan de Lange Nieuwstraat, de Fraters aan het Kar dinaal de Jong Plein en de Paters van het Heilige Hart. Deze laatste kloosterorde zoekt evenals de Zusters van Liefde hun toevlucht in de bejaardenzorg. Fabrieken Kijken we naar de reconstructie van fa briekscomplexen dan zien we de historie ook verdwijnen. Daarbij zijn er zeker tien a vijftien van architectonische waarde. Zij zijn hoog en smal met een mooie ingemet selde muurverzwaring en speciale raamver- bindingen. Het moet mogelijk zijn deze panden te bewaren en er een bepaalde func tie aan te geven. Bijvoorbeeld alternatieve woningbouw, atelierwoningen, of het on derbrengen van kantoren of scholen. Het wachten is op particulier initiatief. De op lossing die de gemeente heeft bedacht kun nen de meeste van ons ook wel bedenken: alles weghalen en opnieuw bebouwen met premiekoop - en woningwetwoningen. Een paar voorbeelden: Op de plaats waar eens de Tivoli-fabriek stond komen 250 woningen (een bestemmingsplan voor hoogbouw heeft schipbreuk geleden), de leerfabriek Hinde 2 ruimt het veld voor 20 woningen nadat eerst op de plaats van de Hinde 1 72 woningen zijn neergezet. Op het terrein van de Korvel zijn 400 woningen in aanbouw. De kantine wordt wijkcentrum; alleen de fabrikantenwoning is gehandhaafd. De fa briek van de firma Jansens; de Horizon, maakt samen met de Besterdkerk plaats voor 130 woningen en een lagere school. De Wollenstoffenfabriek N.V. Beka is ook tot sloop gedoemd (150 woningen) Alleen het kazemegedeelte zal worden gerestareerd. Kruisens deuren wordt ingeruild voor 25 woningen (premie-koop), het bestemmin- splan Franken aan de Goirkestraat voorziet in 200 woningen, terwijl op dit moment voor het behoud van de Goirkekerk wordt gevochten. Zo kunnen wij nog wel even doorgaan: Op het complex van Ennieking komen 400 woningen, evenals bij Pessers. Kustofo ruimt het veld voor 200 bejaarden woningen. De grote fabrieken binnen de city-ring aan de Schoolstraat (Brouwers la kenfabrieken), Langestraat (Wijnimporteur Verbunt) en Tuinstraat (Jurgens) staan op het punt te verdwijnen. Rond deze tijd zal Verbunt al met de grond gelijk zijn ge maakt. Opmerkelijk feit bij het eventuele slopen van Brouwers lakenfabrieken is dat het be stemmingsplan Schoolstraat voorziet in woningbouw (60 stuks) en kantoren voor Publieke Werken. Bovendien wil de politie die er vlakbij zit ook aanspraak maken op dit stukje grond. Inspraakgroepen zijn nu in het geweer gekomen. Dat fabrieken het veld ruimen voor woningen, accoord, maar dan niet voor kantoren. Bewoners uit de omge ving stellen dat wanneer het gemeente- en politieapparaat zo groot wordt, kantoren maar buiten het centrum moeten komen te staan. w** SR» 2 86

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 16