si;!<lslKTsl<'l Tien jaren stadsherstel A. L. van Gendt Co bv Prof. ir. H.M. Goudappel (red.) Bergkwartier Deventer 1967 - 1977 190 blz., 213 foto's en tekeningen; geb. f 47,50 Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij uitgeverij ANKH—HERMES, Deventer ANTIQUAR1AN MODERN BOOKSELLERS KEIZERSGRACHT 610 AMSTERDAM - TEL. 234107 veilingen van waardevolle boeken -ng t n p t sr>. printen '~X X WW bevat o.a. de collectie Amsterdam van wijlen Hr. B. de Ridder. Kijkdagen: 19-20-21 mei van 10 tot 16 uur Veilingdagen 22 - 23 - 24 mei catalogus ad. f 5,- op aanvraag jaarabonnement: f20.- inbreng van goederen: maandag t/m vrijdag 9 - 17.30 uur. DEVENTER Correspondentie Vlasakkers 10 Bathmen Telefoon (05704) 22 90 Paneeltje Wouter Verschuur Restauratie werkzaamheden voor diverse Musea, Schilderijen, Kamerbespanning etc. Gespecialiseerd in muurschilderingen. We worden hoe langer hoe meer geconfronteerd met stadsherstel en stadsreconstructie. Voortdurende zorg voor instandhouding van de bestaande stedelijke bebouwing is belangrijker gebleken dan sanering en krotopruiming, meer noodzaak zelfs dan explosieve stadsuitbrei dingen. Dit boek geeft een caleidoscopisch beeld van het aandeel dat stads herstel in het geheel van stedelijke reconstructie kan innemen. Als voorbeeld dient hier de herstelperiode 196" - 1977 van het Bergkwartier in Deventer, een onderdeel van de historische binnen stad, waarvan grote delen rond 1960 slooprijp werden geacht. In het monumentenjaar 1975 werd de stad Deventer onderscheiden op Europees, nationaal en provinciaal niveau, als lichtend voorbeeld voor integraal stadsherstel, zoals dat in het monumentenjaar werd bepleit. Geen eenzijdige restauratie van historische bouwwerken, noch sloop van 'afgeschreven' bebouwing, maar instandhouding van stad en stadsbeeld als één organisch geheel. De uitgave van dit boek is een initiatief van de Stichting Werkgroep Bergkwartier. Naast een uitvoerige documantatie in foto's en tekeningen kon ook het boeiende verhaal van de financiering van dit project duidelijk worden uiteengezet. Een rijk geïllustreerd boek dat voor een ruime lezerskring bestemd is; stedebouwkundigen, architecten, aannemers, diensten openbare werken, historici en de geïnteresseerde leek. De bijdragen aan dit boek werden gelverd door: Mr. R. Hotke prof. ir. H.M. Goudappel ir. G. Berends b.i. H.Th.D. Dijkstra, architect drs. DJ. Henstra dr. A.C.F. Koch ir. R. Meischke b.i. drs. F. van der Ploeg J.L.N. Schaefer G.M. Scholten ir. H.P. Ghysen b.i.— H.F.A. Rademaker,arch. HBO- ir. H. Roebbers b.i. iXXXXj H S T F. R D A.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 5