Balm herstelt in de Nieuwe Kerk van Amsterdam Balm uw specialist inbetoninjectie restauratie nieuwbouw verbouw projektontwikkeling aanneming - maatschappij z. deenik zoon b.v. DO In de kerk hebben de 10 m hoge steunpilaren van Noordfranse ledesteen elk een dracht van 300 ton. Door de eeuwen heen zijn daarin scheurtjes ontstaan door overbelasting. En tijdens de ingrijpende restauratie die momenteel wordt uitgevoerd, stonden de (herjbouwers dan ook voor de keus: vervangen of herstellen. Balm droeg aan het herstel een steentje bij met een moderne betontechniek: SCBP, Structural Concrete Bonding Process, de injectie methode voor beton waarmee ook in kalksteen praktisch de oorspronkelijke sterkte wordt herkregen. Snel, economisch en met behoud van de authenticiteit van het eeuwenoude materiaal. Balm bv, Binderij 13, Amstelveen' Postbus 95, Tel. (020) 453054, Telex 15252 E. NIJMEIJER - ENSCHEDE NATUUR- EN ETERNITLEI PANNEN m SCBP* De Brekkelenkamp", Latrop Pannendekkersbedrijf aanbrengen van alle soorten restauratie van kerken en monumentale gebouwen Auskamplanden 91 - tel. 053 - 764981 Verrijn Stuartweg 42, Diemen

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 30