GRAVE Grave voorbeeld voor herstel van een oude vestingstad JtWERK RN De inkwartiering van vreemde, meestal Hollandse soldaten, heeft ertoe geleid, dat zich in de zestiende, zeventiende en acht tiende eeuw binnen de vesting een bouwcul- tuur heeft ontplooid, die nauw met de Hol landse verbonden is, en die verder in de omtrek onbekend is. Grave's geïsoleerde ligging, zowel omdat de Maas elk jaar via de Beerse Overlaat de gehele streek rond de vesting onder water zette, als ook omdat de vesting zichzelf binnen haar muren en grachten opsloot om zich beter te kunnen verdedigen, heeft ervoor gezorgd, dat de Het is voor de kunsthistoricus altijd een groot geluk, wanneer een stad, na een tijd van grote bloei en welvaart, plotseling geïsoleerd raakt en door economische teruggang vervalt tot een derderangsplaats van slechts geringe betekenis. Een dergelijke stad straalt altijd een bijzondere bekoring uit, omdat het stadsbeeld in zijn geheel bepaald wordt door de cultuurperiode van die tijd, waarin de stad voor het laatst haar grote bloei beleefde. Steden, die hun betekenis door de eeuwen heen hebben behouden, verjongden vaak doorlopend hun gebouwenbestand en verloren daarmee hun oude cultuurgoed. Grave echter ademt nog de sfeer van vergane tijden. Deze stad, die vandaag slechts de schamele eer ten deel valt, elke morgen bij het afroepen van de waterhoogten genoemd te worden, genoot vroeger een veel grotere roem als vestingstad. En het is vooral deze status, die het bijzondere karakter van Grave heeft bepaald. ö-örfc direkte omgeving nauwelijks invloed op de stad had en dat er weinig veranderde. Zeker toen de welvaart van de stadsbevolking in de negentiende eeuw steeds meer terugliep en tot overmaat van ramp het garnizoen in 1876 ook nog wegtrok. Grave verviel snel tot een stadje waar veel armoede heerste. De rijke huizen die door de aanwezigheid van Hollands kapitaal en architecten vroeger waren gebouwd, werden vaak uitgewoond en verkrotten langzaam maar zeker. Deze toestand heeft zo tot ongeveer 1960 ge duurd. De algehele apathie, die in de zwaar vervallen en ellendig ogende voormalige De vesting Grave vóór de slechting 1 Bastion Blaauwkop 2 Bastion Harteaas 3 Bastion Kasteele 4 Bastion Oranje 5 Bastion Bekaf Copie; get. L. Orval 1972 63

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 11