3 eeuwen tegels de waal funderings specialisten sinds 1911 de waalpaal b.v. m 'y' II f Al meer aan 300 jaar bakt Tichelaar wand- en vloertegels. In diverse afmetingen, kleuren en tichelaars koninklijke makkumer aardewerk-en tegelfabriek Liftbuizen Damwanden Boorpalen Trekankers Grondonderzoek Diepwanden Vijzels en Berliner wanden vijzelwerken Bodeminjectie TrilIingvrij of met gematigde trilling aangebracht. Minimum werkhoogte 0.9 m, afhankelijk van het systeem Betondrukpalen Segment palen type L.T.B. Stalenbuispalen Kantoor: Generaal Vetterstraat 77 Amsterdam tel. 020 - 174844 telex 14510 tf06 014 soorten. Vraag uitgebreide dokumentatie voor restauraties en nieuwwerk. 'n Telefoontje is voldoende De echte Makkumer tegel komt van Tichelaar. Turfmarkt 1, Makkum, Telefoon 05158 - 1341 ook aan het gebouwencomplex Het Loo te Apeldoorn is door PETER COX NEDERLAND de gevelreiniging, het afbikken der gevels en het voegwerk uitgevoerd. 070-63 63 38

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 8