m iili! >9; Susdal: openluchtmuseum van oude hout architectuur Het Kremlin in Weliki (Groot) Rostov. Het woord Kremlin staat voor versterking (van een stad). Als typisch voorbeeld van de opvattingen die al in die tijd leefden, wordt beschouwd een beroemde verklaring van het uitvoerend comité van de arbeiders- en soldatenraden die men nu nog in menig museum kan te genkomen: „Burgers, de oude heersers zijn verdwenen. Zij hebben een enorm erfdeel nagelaten. Die behoort nu aan het gehele volk. Beschermt de schilderijen, standbeel den en gebouwen - zij zijn de geestelijke kracht van u en uw voorvaderen. Kunst dat is het zeer schone dat talentvolle mensen konden scheppen zelfs onder de druk van het despotisme en dat getuigt van de kracht van de menselijke geest." Enkele dagen nadat de revolutie was uitge broken, werd in Moskou een proclamatie opgehangen: „Raakt geen steen aan, geen oude voorwerpen en documenten. Zij zijn uw trots, de bodem waarop uw nieuwe volkskunst groeit." Maar het is toch voorgekomen dat in de jaren twintig, bij misoogsten en honger, on vervangbare kunstvoorwerpen naar het bui tenland werden verkocht. Daarover spreekt men in Moskou natuurlijk niet graag meer maar wie er het fijne van wil weten, krijgt te horen: „het mocht niet maar het gebeurde nu en dan toch, door kloosterlingen die aan geld wilden komen omdat zij hun inkom sten, na de nationalisatie van hun groot grondbezit, waren kwijtgeraakt en door on ontwikkelde boeren in afgelegen gebieden die niet beter wisten"Zo maakte een Sow- jet-auteur nog onlangs melding van voer bakken voor het vee die bestonden uit aan elkaar gespijkerde ikonen. In het begin van dit jaar is een wet van kracht geworden die een verfijning betekent van een verordening uit 1948 en die meer het accent legt op de bewaring van docu-

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 22