I kroond met de Engelse koningskroon en draagt om de hals de keten van de Orde van de Kousenband. Aan de bovenzijde zweeft de figuur van de Faam. Het portret is, met toevoeging van de kroon, ontleend aan een prent door de graveur John Smith, naar het statieportret dat de schilder Godfrey Kneller van Willem III maakte. Van dit schilderij, thans in Windsor Castle, bevindt zich een repliek op het Loo. Door bemiddeling van een Nederlandse kunsthandelaar kon op een veiling in Parijs een schilderij worden verworven van P. Moreelse en gedateerd 1621voorstellende Sophie Hedwig, hertogin van Brunswijk- Wolfenbuttel, echtgenote van de Friese stadhouder Ernst Casimir van Nassau- Dietz, met haar drie zoontjes. Gekleed in quasi antieke constuums, is de portretgroep tevens bedoeld als een allegorische voor stelling van de Caritas. Van dit schilderij is een niet gesigneerde en gedateerde repliek in het paleis op de Dam in Amsterdam, een Het paleis-museum in restauratie 2. Bij de demontage van de zitkamer van koningin Wilhelmina werd een oude haardplaat ontdekt, voorstellende stad houder-koning Willem lil 3. De verzameling van het museum is uit gebreid met een groepsfoto, voorstel lende Sophie Hedwig, echtgenote van de Friese stadhouder Ernst Casimir, met haar drie zoontjes. Bij de vroegste bewoning waren bijna alle royaler van opzet. In augustus 1977 werd een grote vondst gedaan toen men de vloeren van enige ver trekken demonteerde, De houten delen die van daaruit gezien onderaan de balklaag be vestigd zijn en de plafonds van daaronder gelegen vertrekken vormen, bleken aan de bovenzijde rijk schilderwerk te hebben: 17e eeuwse schilderingen, fragmenten van ran den van eikenloof. Bij de demontage van de vestibule kwam op de wanden oorspronke lijk stucwerk tevoorschijn. In de zitkamer van koningin Wilhelmina werd een haardplaat met het portret van de bouwheer, stadhouder-koning Willem III gevonden (1696). De stadhouder, voorge steld in de vorm van een borstbeeld, is ge- kopie op Oraniënstein door Louis Volders en een kopie, met toevoeging van het vierde kind door Wybrand de Geest. De aankoop van dit schilderij werd mogelijk gemaakt door de sitchting 't Konings Loo en een extra krediet van het ministerie van CRM. Het is al tentoongesteld in het Friese kabinet in de Westvleugel. Nog één aardig detail uit het verslag: Bij het ontmantelen van het paleis-gedeelte uit de jaren 1911-1914, kwam bij het verwijderen van een console een plankje tevoorschijn met daarop o.m. de namen van de stuka doors, die in 1913 aan deze paleis-uitbrei ding hebben gewerkt. Een van deze stuka doors was B. Huemink, de grootvader van de twee stukadoors die nu aan de restauratie werken. Het werkplankje informeert ons ook over werktijden en lonen in die tijd: van 6-12 u. en van 1 tot 6.30 u., zat. tot 4 u.; het weekloon: 20.-.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 20