Curtevenne waakt en werkt - rf,: In Goeilant bloeit een streeck, nu 's-Gra- venlant geheeten, Daer d'edelste Aemstelaers een tijt geleden zweetten Om schraele en barre hey te mesten, en den gront, Die arm was uit zijn 'aert, in vette kley en klont En vruchtbre klaverweide en beemden te verkeeren Hierquamen stallingen, hoeven voor den dagh, Paleizenveen en vruchten laenen en wae- randen. Joost van den Vondel 1658 Op een van de grijze, mistige dagen, waaraan de afgelopen winter zo rijk is geweest, zijn we van het Hilversumse „labyrint" naar 's-Graveland gereden, een ware ver ademing, ofschoon ook in deze Gooise gemeente niet alles op het stuk van natuurbe scherming en monumentenzorg volop te prijzen valt. Maar voor een belangrijk deel geldt nog wat de 18e eeuwse Van Ollefen over 's-Graveland schreef: „Het zeer vermaaklijke Gooiland roemt met reden op het aangenaam dorpen hetwelk te meer bewondering verdient daar niet langer dan eene eeuw geleden nog niets van deszelfs fraai bestond; want men vindt het ten dien tijde beschreven als onlanden, vullingen, verlatene veenen uitgedolvene en moerassige plaatsen, die meest niets anders dan biezen, hei en andere wilde ruigte voordbragten; deeze eigenschap vergelijkende bij de schoonheid waarmede het thans prijkt, verstrekt ten bewijze wat de vruchten zijn van eene arbeidzaame, verbeterende hand 1 Kopergravure uit: J. Tirion, Heden daagse historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren' Rijksarchief Noord-Holland 2 ,,Schaep en Burgh"thans zetel van de Ver. tot behoud van Natuurmonumenten. Foto: Ver. t.b.v. Natuurmonumenten 41

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 14