Toen en nu De heer J. J. Schilstra te Bergen N.H. schrijft ons: Het beroemde „Laantje te Middelhamis", door Hobbema (17e eeuw) geschilderd. Het hangt als een van de mooiste schilderijen van de collectie in de National Gallery in Londen. Zoals het was en zoals het nu is? Nee, zo ziet het er thans niet uit, maar zo had het er uit kunnen zien, als wij onze wegendeskundigen, -ontwerpers en bouwers hun gang lieten gaan en zo is het. vaak (elders) gebeurd. We vergeten zo snel of hebben nooit geweten wat verloren ging. Het is tragisch dat de natuur bij de moderne wegen niet haar gang kan gaan en zo blijft die weg met alles erop en eraan, qua kleur en materiaal en vorm, een vreemde eend in de bijt. Stel je voor, dat klimop een licht mast zou adopteren, stel je voor, dat mos het felle wit van de bermranden zou wegnemen. Stel je voor Tot zover de heer Schilstra, die de suggestie doet lezers van ons tijdschrift uit te nodigen soortgelijke tegenstelling als hij vermeldt t.a.v. het „Laantje te Middelhamis" aan de redactie, onder bijvoeging van prent, resp. foto, toe te zenden. Ook nu nog komt het voor, dat een oud stadsbeeld of een straat- Het beroemde schilderij Het laantje te Middelhamis" van Hobbema; coll. Natio nal Gallery, Londen. Het laantje te Middelhamis met Hobbema- boompje, aangeboden door de Ned. Ver. M 1-L.n.» van wegenbouwers. FIUIZ6I1D6UIS wand geweld wordt aangedaan door mo derne bouwsels. De redactie wil gaarne op de suggestie van de heer Schilstra ingaan. Afdrukken van foto's, resp. oude prenten (schilderijen) dienen zwart-wit te zijn. Of toegezonden materiaal ook wordt opgeno men in het tijdschrift, beslist de eindredac teur (adres: Granaathorst 97, 2592 SR 's- Gravenhage). Reeds enige tijd is er een discussie gaande over behoud en restauratie van het „Hen- gelhoes" in Losser (Oost-Twente). Het gaat hier om het oudste huis van het historische Dinkeldorp. Een akte in het Rijksarchief te Zwolle vermeld:.„en ons huis nevens andere dorpshuijzen in den jare 1665 ware verbrant en nog niet herbouwt hebbende bij een Boer, woonachtig in het Hengel- hoes Hieruit blijkt dat het huis niet verwoest werd door de troepen van de bisschop van Miin- ster. Het gaat in de kern om een vakwerkge bouw van 9 x 5,25 m., zeer geschikt als woonhuis voor echtpaar of klein gezin. Res tauratieplannen zijn aanwezig. Nadere in lichtingen (o.a. omtrent koopprijs) zijn schriftelijk te verkrijgen bij B. en W. van Losser, of bij de Dienst voor bouw- en wo ningtoezicht. 33

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 21