sS^sSSSfeSSSsr SsfeSSgiss^öS MÊÊÊÊ iü§ë3^§51|3 ^gfegssgglgf1 Va*; üSSS^S tggSiSgl^S^i SSgfegSSagas ï^s!2SSSSSS22fS »®%SfSsur •®SSl^S*«e«we ^5Sw**IM De voorgevel van het gemeentehuis. Op de achtergrond - nog nèt. zichtbaar - de toren van de sterk verwaarloosde middeleeuwse kerk van Ten Boer. -"tS -J ss®-*3®1 Z. Mm &tgj8^.^'rtgC| iiii m mi mi g«sinR«#gssBSaMMw iirf^ lil II»H i!lf II 5S«& ■m» fW MJtwM t588S^ ós i-f^" ««"«wfr"- li irSw SJSK SsfisSPsSs «*.<SSSLw^.gSS8«ii* ^se^pegB^w^^iS^iilF.ï^Z-wwÉHsee ^.s&* M ffl» W» gg.!^. sa* «aS'iui» «K»**™** i a ce» «essays* m ■."mmmkM mmwóWKt'fmiWmm Ta* ttMttrn boven de koestal. Op halve hoogte van de spanten werd een grote ruimte gecreëerd rond een zeskantige, in hoefijzervorm opge stelde, tafel. De zes poten van de tafel zijn als het ware doorgezet in de ook zeskantige houten ophang voor de verlichting. Licht houten hekken zijn aangebracht ter afschei ding van de grote publieke en de ruime perstribune. Onder de pannen tenslotte zijn de rieten onderkanten van de Oosterhoutse bouwplaten mooi in zicht gehouden. In het voorhuis van de boerderij vindt men nu de trouwzaal, een prachtige vergader ruimte en de burgemeesterskamer. De ver gaderzaal onleent haar charme met name aan de open boekenkast, die gevuld is met oude, in leder gevatte, folianten. De burgemeesterskamer met haar grote sta tige meubels - op de plaats van de bedsteden een kastwand in donker hout en donker ge kleurd glas-, een oude staartklok, die statig de minuten wegtikt, zou een hoerenkamer kunnen zijn van een welgestelde Groninger familie rond de eeuwwisseling. De enige concessie vormen dan het grote bureau en de vergadertafel. In de hal is het oude plafond, dat dateert uit het einde van de vorige eeuw, met veel vakmanschap gerestaureerd. Het hele pla fond van papier-maché in een beeldschoon jugendstil patroon werd er uit genomen en opnieuw bevestigd. De mooie oude vloer van wit marmeren en rode Bremer tegels behoefde slechts hier en daar een enkele tegel ter vernieuwing. Op de zolder van het voorhuis is een grote ruimte ter ontspanning van het gemeentepersoneel. Er is een bar ingebouwd en de aannemer gaf bij de opening van het gebouw een biljart cadeau! Zo bleef in Ten Boer het dorpskarakter be waard: het is de moeite waard om er eens een kijkje te nemen. Toos Bartelds *)Wieringa's Aannemingsbedrijf b.v. Ten Boer. 31

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 19