I Achter fa£ade van Weense classicisme wonen, nu al negentig jaar, Sappho en Cecilla li ilni cesouw mjas awsigjc Mooi of lelijk? De hedendaagse directie van het Concert gebouw heeft er door een fascinerende be lichting van het avant-corps met de zes zandstenen zuilen en het tympaan voor ge zorgd dat de voorbijganger even verrast de pas inhoudt. Een „spotje" zet bovendien de met bladgoud bedekte lier op het dak tegen de donkere achtergrond van de hemel in het licht. Op 11 april zal het negentig jaar geleden zijn dat het gebouw in gebruik werd geno men met een inwijdingsconcert onder lei ding van Henri Viotta. Negentig jaar Con certgebouw Men verhaalt dat een uitla ting van Brahms dat hij de Amsterdammers „liebe Leute" maar „schlechte Musikan- ten" vond de directe aanleiding is geweest dat men tot de stichting besloot. De jaren tachtig van de vorige eeuw zagen grote bouwbedrijvigheid in de hoofdstad. Het Rijksmuseum verrees, het Centraal Sta tion, nieuwe kerken, er werd druk gebouwd 26 voor de groeiende bevolking in het zuidelijk en westelijk deel van de stad buiten de wal len. Het culturele leven van Amsterdam toonde duidelijke kenmerken van een ze kere stroomversnelling. De „mannen van tachtig" richtten in 1885 De Nieuwe Gids op, in 1883 nam Viotta het initiatief tot oprichting van de Wagnervereniging. Muziekminnend Amsterdam moest in het begin van de jaren tachtig de Parkzaal in de Plantage voor concerten missen: in 1882 werd het gebouw gesloopt. Er restten nog de grote zaal in het Paleis voor Volksvlijt waarin de akoestiek weinig aanlokkelijk was en de zaal van Felix Meritis. Maar het sociëteitskarakter van Felix maakten de concerten in de - toch al niet grote - zaal voor menigeen niet toegankelijk. Ook de zaal van Odeon aan het Singel bij het Ko ningsplein was weinig geschikt. In dit Odeon werden wel onder voorzitterschap van een bekende figuur uit de financiële wereld van Amsterdam, P. A. L. van Og- trop, de eerste besprekingen gevoerd - men schreef toen 1881 - overeen „nieuwe con certzaal". Er zou voor dit plan een kapitaal van 400.000 gulden nodig zijn. In 1882 bleek er voor 250.000 te zijn ingeschreven. Op 8 juli van dat jaar kon de oprichtingsakte voor de NV Het Concertge bouw worden verleend. Een prijsvraag on derarchitecten leverde ontwerpen op van C. Muysken, G. B. Salm, A. L. van Gendt, Th. Sanders en Th. Schill die in januari 1883 bij Arti en Amicitiae tentoon werden gesteld. Na omwerking is tenslotte - de gebruikelijke conflicten hadden niet op zich laten wachten - het plan van A. L. van Gendt gekozen. Wie was deze Adolf Leonard van Gendt, in 1885 geboren te Alkmaar als zoon van een waterstaatsingenieur? Zijn vader had hem aan de Koninklijke Academie te Amsterdam voor het bouwvak laten studeren en hij hield zich aanvankelijk bezig met de aanleg van de spoorlijn naar Den Helder en de bouw

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 14