boerderij met houten topgevel. Later was er aan de straatzijde nog een smal woonge deelte voorgebouwd. Het geheel is in 1976 uit elkaar genomen om plaats te maken voor nieuwbouw van de Rabobank. Een aktie om de boerderij te redden mocht niet baten, de sloopvergunning werd afgegeven door de gemeente. Een bezwaarschrift tegen wijzi ging van het bestemmingsplan bracht de partijen rond de tafel. Herbouw van het pand lijkt nu mogelijk, temeer daar de fun damenten er nog liggen en de houten kon- struktie, die altijd verplaatsbaar was bij der gelijke gebouwen, nog intakt is. Helaas heeft de gemeente naar haar zeggen geen geld voor de herbouw, zodat het nu van partikulier initiatief afhangt. Het andere pand uit de 17e eeuw is het voormalige cafe „Het Neutje" aan de Pas toriestraat, vermoedelijk tussen 1650 en 1700 gebouwd. Ook dit leidt een noodlij dend bestaan. De zijgevel vertoont nog de oorspronkelijke leemwand met houten vakwerk, maar de houten topgevel is ver dwenen, terwijl verder de voorgevel is be pleisterd. Herstel is gewenst van dit monu ment, dat later gedegradeerd is tot een soort jeugdsocieteit met daarmee samenhangend slecht onderhoud. Aan de Langestraat ligt een van de weinige gebouwen in de binnenstad, die nog over een houten topgevel beschikken, ook al is dat aan de achterzijde die slechts via gange tjes en achtertuintjes bereikt kan worden. Het is een huis uit 1700, nu bewoond door de familie Nijhoff. Hiernaast ligt een van de drie oudste zogenaamde afdakswoningen, ook uit de 18e eeuw. Dit heeft in de vorige eeuw wel enige verbouwing ondergaan, maar is bij die gelegenheid niet mishandeld. Een buitengewoon aardig stukje Hengelo wordt aan dezelfde straat, maar dan vooral aan de achterzijde, gevormd door het Lam- booyhuis, een vroegere herberg die even eens in de 18e eeuw gebouwd is. Men waant zich op het platteland, als men de achter zijde bekijkt en geen acht slaat op de flats in de omgeving. De topgevels hebben in de loop van de tijd plaats gemaakt voor wolfs- daken. In de zandsteenplint zijn oude graf zerken gebruikt die bij herstelwerkzaamhe den uit de kapel van het Huis Hengelo waren Van boven naar beneden Thomassonhuis, Het Neutje" en het Lam- booyhuis.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 13