5 ORGAAN VAN DE BOND HEEMSCH UT OKTOBER 1961 H eemschut De Dnmmeloever bij de hoeve Oud-Herlaarvóórdal landschapscho on en rechtzekerheid tezamen werden weggegraven Foto: IV, zjilver Rupe (AARGANG 38

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1961 | | pagina 1