Orgaan van de Bond Heemschut 34ste Jaargang, IXo 4, augustus 195 7 Eén der 122 molens in JSoord-HoUnnd. Monnikendam Heemschut

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1957 | | pagina 1