G.W SCHEER.S ZOON SCHILDERWERKEN OP ELK GEBIED J. HESSELING KAMPHUIS OPGERICHT I834 PRINSENGRACHT 6/1 AMSTERDAM TELEFOON 4^ 2 20 LOODGIETER SANITAIRE INSTALLATIES AMSTERDAM-C. WOLVENSTRAAT 5 - TEL. 31674 5"irma G. W. C. OOSTERBAAN AMSTERDAM Uitvoering van alle voorkomende SCHILDER WERKEN PRINSENGRACHT 570 TEL. 34613 FLOORBEST- en FLOORFLEX- P. Chr. Harnmeyer NIC. RE1NTJENS-MEULEN Soestdijksekade 556 Den Haag' Telefoon 320036 AANNEMER VAN TIMMERWERKEN Vraagt voor Steenhouwwerken en restauratie steeds prijs bij STEEN HOUWERSBEDRIJF Ook het steenhouwerswerk aan het Raadhuis te Gouda werd door ons uitgevoerd Werkplaats ACHTER DE KERK 13 Privé Bosweg 95, Telefoon 4167, GOUDA vloeren van kunstharstegels zijn: mooi 1 sterk voetwarm normaal te onderhouden bouwmaterialen ZWOLLE - Enkstraat 12 - Tel. 6545 (4 lijnen) Kuipershavcn 27 A Schrijverstraat 18/22 Telefoon 5040 Dordrecht i KOPER- EN METAALGIETERIJ BRUGSTAVEN, DEKPLATEN ENZ. VOOR KERKRAMEN R K. Kerk te Otrschot Ook bij deze restauratie werd Limburgse Natuursteen toegepast BUNDERSTRAAT 26, MEERSSEN, TEL. 426 (04403)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 33