B. EIJSBOIITS I I. H. XZ,; W. Enckhof ratner Fa. Reyntjens Zoon ggenkamp Firma De Vries Co. HAARLEM NIEUWE GRACHT I - TELEF.: 10226 TIMMERMAN - METSELAAR - AANNEMER r r.vanDük Toren van 'de Grote Kerk te Breda i I In opdracht: het demonteren en weer opnieuw opstellen van de stadsbetaard in de gerestaureerde toren, onder bijlevering van 29 nieuwe beiaardklokken i, NED. FABRIEK VAN TORENUURWERKEN ASTEN (N.B.) Aannemersbedrijf van Limburgse Natuursteenwerken VELE REFERENTIES VAN MONUMENTENZORG Valkenburg - Tel. ?812 FIRMA BLARICUM Zonen TELEFOON 2466 (LAREN) AANNEMERS VAN ALLE VOORKOMENDE BOUWWERKEN SOLNHOFER TEGELS FLAGStONES „fra'ns HALS"-TEGELS KWARTSIET-TEGELS SCHOORSTEENMANTELS DIVERSE MARMERS EN KALKSTEEN Wij restaureerden o.a. EEZZ3 J| O.L.Vr. Toren te Amersfoort AHtRSroORT. I AMERSFOORT Telefoon 4339 i j b.g.g. Telefoon 5132 I Weltevreden 27 (ingang naast Leusderweg 25) GLAS IN LOOD ATELIER KONINGSTRAAT 68 ARNHEM GLAS IN LOOD GEBRANDSCHILDERD GLAS RIJKS-ERKEND TECHNISCH BUREAU VOOR BLIKSEMBEVEILIGING AANLEG, ONDERHOUD EN KEURINGEN VAN BLIKSEMAFLEIDERS SUMATRAPLANTSOEN 41 - AMSTERDAM - TEL. 57951

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 30