het grillige inktvisachtige „plein" dat in het hartje der binnenstad zou ontstaan?" „Zou de Lcidsestraat er minder nauw door wor den en zou het Centraal Station geen sta-in-de-weg meer zijn? Zou de Utrcchtscstraal niet verbreed hoeven worden en zouden de prachtige oude ge bouwen en huizen binnen de grachtengordels niet meer verzakken door het bonkend gedreun der twintig-en-meer tonners?" „Daarom zouden wij tegenover het Dempingsplan- Kaasjager het enige willen stellen wat gesteld kan worden, wil Amsterdam Amsterdam blijven: weer alle snelverkeer uit de binnenstad, dat er niet dringend noodzakelijk te doen heeft en breek achter de buitenste singclgracht zoveel als er voor lange jaren aan parkeerruimte nodig is. Aan de Hclmersstraten en omgeving, zelfs aan de Nassau- en Stadhouderskade en wat dadelijk daarachter ligt is niet veel ver loren. En te avond of morgen zal het er toch van moeten komen De felste actie opende Het Vrije Volk met een kop over de gehele voorpagina. Het blad schrijft: „Het bericht is bijna niet te geloven! De hoofdcommissaris van politie advi seert B. W. het hart uit Amsterdam, Stad te Water weg te snijden... Al het water, dat het centrale punt van de hoofdstad schoonheid, karakter, ruimte, reputatie geeft, moet wèg!" „Als het Rokin verder wordt gedempt, is natuurlijk ook de Grimburgwal aan de beurt. En de Oudezijds burgwallen. Wij hebben toch al horen verluiden van een weg, die dwars door de oude stad van de te verbreden Bakkerstraat naar het Spui zou moeten leiden als eenmaal het Binnengasthuis zal zijn afgebroken. Dan blijft er niets, letterlijk niets van de oude stad over. Waarom neemt men er eigenlijk niet nog een paar grachten bij. Dan komt er nóg meer parkeerterrein. Er schijnt ook al sprake te zijn van aantasting van de Buiten singelgracht, dc zwierige begrenzing van dc oude stad." „Het voorstel vormt een aanslag op Amsterdam als nooit eerder is voorgekomen. Natuurlijk zal er tegen dit vandalistische plan ook een reactie ont staan zoals men niet eerder heeft gezien. Geen Amsterdammer mag en zal dit nemen. Dat deze tegenstroom het zal winnen, lijdt onzes inziens geen twijfel. Wie zal zich willen compromitteren met zulke denkbeelden? Maar ook als er maar een klein stukje van het plan zou heel blijven, heeft het afschuwelijk werk gedaan. Daarom blijft zelfs daartegen de uiterste waakzaamheid geboden. Daarom moet met te groter klem de vraag aan B. W. worden gesteld: Geef ons richtlijnen voor de toekomst. Zeg ons, wat gij met de stad wilt doen, haar opofferen aan het parkeren of haai in stand houden?" Doch alles werd overtroffen door het royale gebaar van Zaterdag 30 October. Het Vrije Volk had voor zijn Kaasjager-expresse gecharterd alle rondvaartboten van Amsterdam 97 Dc Oude Spiegelstraat en het Singel van de Raam- stccg uit Dempen en dóórbreken? In de Binnen Bantammerstraat; ook deze huizen zullen worden gesloopt.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 17