dempings- en sloopplannen van het allure der laatste jaren meer te berde worden ge bracht. Maar zal het de hemel verhoede het dan niet te laat zijn? Amsterdam staat voor grote beslissingen. Uitdrukkingen als: „nu of nooit" en „er op of er onder" in de grote pers wijzen er op, hoezeer begrepen wordt, dat thans beslissingen worden genomen van het allergrootste belang voor Amstcrdam's toekomst. Zal alles moeten wijken voor het zich zo monstrueus ontwikkelende motorische ver keer Zal de harmonie van de binnenstad uit één gereten worden en de stedebouwkundige orde, die een wereldfaam heeft, ontwricht, om plaats te ruimen aan de onverzadig bare voortrollende moloch, die het motorische asverkeer is Wij, nu terug ziend op de zinloze actiehandel van twee en een halve eeuw geleden, die een opgewonden en opgeblazen windhandel bleek, wij zien blijkbaar in ons jachtig voort hollen van vandaag over het hoofd, dat wij hiermee een nieuwe actiewoede ontketend hebben. Wij zijn bezig onze levensvreugde in te ruilen voor een vege actie. En als wij straks, onthutst, ontredderd en ontheemd op een asfalt-circuit onszelf terug vinden, zal het te laat zijn. Zeker, hoe smadelijk is gesproken i en geschreven over de doorbraken, slopingen en dempingen uit de 19de eeuw. Hoe anders, hoe fijner, weloverwogener had dat kunnen geschieden, stelt althans, dat wij opnieuw voor die vraagstukken geplaatst konden worden. Maar wat thans te gebeuren staat in het zogenaamde wederopbouwplan-Nieuwmarkt in de vestiging van een massaal bankpaleis op een stedebouwkundig zo kwetsbare plaats als het Rokin (waardoor tevens een gezonde ont wikkelingvan het universitaire centrumwox'dt gesmoord), in de bevordering van de city-vor ming (een opgepropt centrum bij dag en een dode stad op werkdagen na 5 uur en geduren de de weekends), in het dempen van onze grachten en in het transformeren van onze pleinen, markten en straten in autoberg plaatsen, dat alles grijpt vele malen erger in - structuur en karakter van de stad in dan de gehele 19de eeuw gedaan heeft. Wanneer in Ook de Runsliaat zal vvoiden vcrbiccd Dc spiegeling in het watci hoort bij de grachtenhuizen' (het Singel).

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 13