standpunt van het huidige verkeer en zijn toe neming. Niet echter op het plan van wat nodig en wenselijk is, om èn welvaart èn karakter èn aan trekkelijkheid van de stad te handhaven. Gebrekkig cultureel besef Waarom karakter en aantrekkelijkheid handhaven; men moet niet behoudzuchtig zijn, aldus enigen. Men kan toch slopen wat oud is, cn nieuw, modern bouwen? Men kan toch geen waterwegen hand haven als het wegverkeer groter eisen gaat stellen We moeten toch vooruit, meegaan met onze tijd; menen anderen. Dat deze vragen in oprechtheid gesteld worden, wij twijfelen er niet aan. Maar dat ze ook in onwetendheid gesteld worden, daar twijfelen wij ook niet aan. Zij geven een ontstellend inzicht in het ontmoedi gende gemis aan culturele ontwikkeling. Zeker, over intellectuele ontwikkeling hebben wij weinig te klagen, maar cultureel? Deze vragen bewijzen, hoe schromelijk wordt tekort geschoten om ons volk besef bij te brengen voor schoonheid, voor de betekenis van onze cultuur. Daardoor ontbreekt bij de massa en ook bij vele eenzijdig opgeleide intellec tuelen (w.o. hoe is het mogelijk zelfs archi tecten!) het oordeel om te beseffen wat waarde heeft en wat waardeloos is, wat schoon is en wat ijdele schijn. Daarom staan er zoveel kitsch- producten in de huiskamers en wat nog erger is daarom wordt er zo vaak onvoldragen gebouwd. Van de grond af moet het gevoel voor schoonheid opgebouwd worden. In de kleuterklas te beginnen1 Dat is onze strijd, ons aller strijd. Dat was in 1911 de reden om de Bond Heemschut op te richten wat de bouwkunst en stedebouw betrof. En hoe ont zaggelijk veel is er nog te doen. Reeds Potgieter verzuchtte: „Waar rees, hoe vaak de moker klonk, iets schoners op dan wat er zonk?" Wordt het nu eindelijk niet tijd om het kwaad bij de wortel aan te vatten? Dit vereist beleid, zeer groot beleid. Het vereist staatsmanschap, zeer groot staatsmanschap. Misschien wel ook daarom zo groot, omdat er geen directe politieke winst uit te behalen is. Maar het nageslacht zal hen zegenen, die het initiatief durven en kunnen nemen en tot een succesvol einde leiden. Eerst dan zullen wij ons een cultureel denkend en handelend volk mogen noemen. Dan zullen geen 92 De Wijde Heisteeg, het gaaf bewaarde straatje, dat ook op de' doorbraak-lijst staat Huizen in dc Wijde Heisteeg in icstauiatic

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 12