>w JOHBEISTERVELD&Z" P. J. BROEDERS J G. JORRITSMA os Gerats en Zoon LEIDEKKER Leidekkersbedrijf J. H. v.d. Sigtenhorst Boliestraat 22 - Tel.: 3427 DOETINCHEM Speciaal in Oud-Rijnse dekking van ^-loocj&veót m.ü. Wernhoutse Boomkwekerijen 5-trma 0Ar. SD omen VOOR VAKKUNDIGE RESTAURATIES AAN GEVELS EN GEBOUWEN BLOESEMSTP.61 UTRECHT TEL. 19864 Vele referenties van Monumentenzorg 's HERTOGENBOSCH BRUGPLEIN 2 t TEL. 7201 FIRMA cAannevneróbedry] BLERICK TELEFOON 3014 cn 2523 WERKZAAM VOOR MONUMENTENZORG AANNEMINGSBEDRIJF bouwde de Bergkerk te Amersfoort restaureerde de Ned. Herv. kerk te Eist, Over-Betuwc bouwde de Nieuwe Kerk te Amersfoort restaureerde de Vluchtheuvelkerk te Zetten bouwde de Sionskerk te Zeist bouwde de Nieuwe Kerk te Zeist bouwt de Kerk te Kerkdriel Breestraat 1-5 Tel. 4825 en 4370 (K 3490) Amersfoort Wernhout - Tel. 278 Zundert Een der grootste kwekerijen van het land op het gebied van Pinus sylveslris, Pinus auslriaca en corsicana; alles onder controle VV. H. G., Groene Douglas, Larix leplolepisBerken, Alnus incana en vulgarus, Prunus, Qjiercus in ver schillende soorten, enz. Plet adres voor alle soorten Dennen en Sparren Bezoekt onze prima verzorgde kwekerijen VOORRAAD 30 MILLIOEN PLANTEN Metselwerken Lid van de Bond Heemschut Vele referentiën Gr. OOST 107-111, HOORN, TEL. 4135 (K 2290)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 19