ORGAAN Het geïllustreerde orgaan verschijnt tweemaandelijks en staat onder redactie van TON KOOT. Alle leden, buitengewone leden en donateurs ontvan gen het orgaan gratis. - Gewone losse nummers f 1,30; voor leden f 0,90. - Alle correspondentie betreffende de redactie van het orgaan, richte men tot het secretariaat. Alle correspondentie betreffende advertenties richte men tot N.V. Van Munster's Uitgevers Mij., Haar lemmerweg B 378, Amsterdam-W.2. Tel. 80679, 80861; Postgiro 74966. COMMISSIE DE WEGIN HET LAND SCHAP, W.I.L. Vz.: Ir. L. T. van der Wal; Secr.A. G. M. Boost, Parkstraat 24a, 's-Gravenhage. COMMISSIE STAD EN DORP Vz.: Ir. J. F. van Hoytema; Secr.: Ir. F. H. Warnaars, Franken-lag 79a, 's-Gravenhage - Met 11 Provinciale Commissies: Commissie Stad en Dorp in Groningen: Vz.: Prof. Dr. J. Lindeboom: Secr.: B. van der Veen Czn., Eemskanaal 24, Groningen. Commissie Stad en Doip in Friesland: Vz.: Ir. Ch. C. van der Vlis; Secr.: Ir. D. A. Arken bout, Wissesdwinger 1, Leeuwarden. Commissie Stad en Dorp in Drenthe: Vz.: Th. Ph. Baron Mackay; Secr.: J. Bakker, Markt 20, Assen. Commissie Stad en Dorp in Overijssel: Vz.: Ir. W. K. de Wijs; Secr.: A. A. C. Maaskant Koestraat 8, Zwolle. Commissie Stad en Dorp in Gelderland: Vz.: J. J. Ta':ma, Utrechtsestraatweg 115, Oosterbeek Commissie Stad en Dorp in Utrecht: Vz.: Ir. J. D. M. Bardet; Secr.: A. Bertoen, Achter St. Pieter 20-23, Utrecht. Commissie Stad en Dorp in Noordholland: Vz.: Mr. H. J. Wytema; Secr.: Ir. F. Ottevangers, Dreef 24, Haarlem. Commissie Stad en Dorp in J^uidholland: Vz.: vacature; Secr.: H. W. Herwig, Riouwstraat 178, 's-Gravenhage. Commissie Stad en Dorp in Zeeland: Vz.; Ir. P. J. 't Hooft; Secr.: A. P. Schat, Nieuwstraat 27, Middelburg. Commissie Stad en Dorp in Noord-Brabant: Vz.: Jhr. Mr. F. J. C. M. van RijckevorselSecr.: Jhr. Mr. E. W. J. van Weede van Dijkveld, Brand waarborg, Wolvenhoek, 's-Hertogenbosch. Commissie Stad en Dorp in Limburg: Vz.: Prof. Dr. J. J. M. Timmers; Secr.: C. A. Huygen, Bergerstraat 125, Scharn-Heer. COMMISSIE HEEMSCHUT EN DE JEUGD Vz.: A. Oosterlee; Secr.: J. van Mourik, Aardbeistraat 28, 's-Gravenhage.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 8