J. f). Borgbouts Kunsthandel W. MOL <J5oóplantóoenen F. v. d. Peyl Permanente expositie van 17e eeuwsche schilderijen TAXATIE EN RESTAURATIE Geopend van 10 tot 5 uur dagelijks aCW. 0. 'Ebictuó 2,oon AANNEMERSBEDRIJF MALIEBAAN 70 UTRECHT Grootculturen van alle soorten onder controle van W H.G. en N A. K B Zundert - Telefoon 250 Bezoekt onze kwekerijen Slot Loevestem DE RESTAURATIES AAN HET SLOT WORDEN REGELMATIG DOOR ONS UITGEVOERD AANNEMERSBEDRIJF GEBROEDERS Struik WOUDRICHEM - TELEFOON 20 AANNEMERSBEDRIJF BREDA BAVELSELAAN 142 TEL 9995 RESTAURATIE VAN HISTORISCHE GEBOUWEN MUIDEN TELEFOON $27 VOOR ONDERHOUD EN RESTAURATIEWERKEN WERKZAAM VOOR HET MUIDERSLOT

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 4