JOHBEISTERVELDhZ P. J. BROEDERS os Gerats en Zoon j?Irma 0kr0) omen G. JORRITSMA J LEIDEKKER Leidekkersbedrijf J. H. v.d. Sigtenhorst Boliestraat 22 - Tel.: 3427 DOETINCHEM Speciaal in Oud-Rijnse dekking oan ^ioo^eveót n.v. Wernhoutse Boomkwekerijen VOOR VAKKUNDIGE RESTAURATIES AAN GEVELS EN GEBOUWEN BLOESEMSTP.61 UTRECHT TEL. 19864 Vele refeienties van Monumentenzorg 's HERTOGENBOSCH BRUGPLEIN 2 - TEL. 7201 1 FIRMA oQannemeróbedryl BLERICK TELEFOON 3014 en 2523 WERKZAAM VOOR MONUMENTENZORG AANNEMINGSBEDRIJF bouwde de Bergkerk te Amersfoort restaureerde de Ned. Herv. kerk te Eist, O ver-Betuwe bouwde de Nieuwe Kerk te Amersfoort restaureerde de Vluchtheuvelkerk te Zetten bouwde de Sionskerk te Zeist bouwde de Nieuwe Kerk te Zeist o bouwt de Kerk te Kerkdriel Breestraat 1-5 Tel. 4825 en 4370 (K 3490) Amersfoort Wernhout - Tel. 278 Zundert Een der grootste kwekerijen van het land op het gebied van Pinus sylvestns, Pinus austnaca en corsicana; alles onder controle W. H.G., Groene Douglas, Lanx leptolepis, BerkenAlnus incana cn vulgarus, Prunus, Quercus in ver schillende soorten, enz. Het adres voor alle soorten Dennen en Sparren Bezoekt onze prima verzorgde kwekerijen VOORRAAD 30 MILLIOEN PLANTEN Metselwerken Lid tan de Bond Heemschut Vele referentten Gr. OOST 107-111, HOORN, TEL. 4135 (K 2290)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 31