G.W SCHEERS ZOON SCHILDERWERKEN OP ELK GEBIED J. HESSELING cA. <=Qoedbol FLOORBEST- en FLOORFLEX- KAMPHUIS P. Chr. Harnmeyêr G. W C. OOSTERBAAN C1TI. ^-oóóen OPGERICHT I834 PRINSENGRACHT 671 AMSTERDAM TELEFOON 49 2 26 LOODGIETER SANITAIRE INSTALLATIES AMSTERDAM-C. WOLVENSTRAAT 5 - TEL. 31674 bouwmaterialen AMSTERDAM Uitvoering van alle voorkomende SCHILDER WERKEN PRINSENGRACHT 570 TEL. 34613 NIC. REINTJENS-MEULEN Soestdijksekade 556 Den Haag Telefoon 320036 Vraagt voor Steenhouwwerken en restauratie steeds prijs bij STEEN HO UWERSBEDRIJF Ook het steenhouwerswerk aan het Raadhuis te Gouda werd door ons uitgevoerd Werkplaats ACHTER DE KERK 13 Privé Bosweg 95, Telefoon 4167, GOUDA vloeren van kunstharstegels zijn- mooi sterk voetwarm normaal te onderhouden ZWOLLE - Enkstraat 12 - Tel. 6545 (4 lijnen) Kuipershaven 27 A Schrijverstraat 18/22 Telefoon 5010 Dordrecht KOPER- EN METAALGIETERIJ BRUGSTAVEN, DEKPLATLN ENZ VOOR KERKRAMEN R K Kerk te Oirschot Ook bij deze restauratie werd Limburgse Natuursteen toegepast BUNDERSTRAAT 26, MEERSSEN, TEL 426 f04403) AANNEMER VAN TIMMERWERKEN

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 29