I! Heem els Ifljj GEBR. FÜSERS L. n.v. „Het Buitenverblijf in Nederland" Houtworm A. A. Bogaerts Leiendekkers- en Loodgietersbedrijf IMPORTEUR VAN D4KLEIEN I Firma Gebr. Bekker - Leeuwarden Leidekkers- en Loodgietersbedrijf KLEINE'S CHEMISCHE FABRIEK LEIDEN Telefoon 25738 P|«|cinkop8r m LEIDEKKERSBEDRIJF WERKZAAM VOOR MONUMENTENZORG RAADHUISSTRAAT I - MAASNIEL - TELEFOON 213I RAVENSTEIN HU1SSEL1NC. C 59 a TELEFOON 62 AANNEMERSBEDRIJF ROERMOND NASSAUSTRAAT 102 Metsel- en TEL. 2737 timmerwerken Werkzaam voor Monumentenzorg LANDGOEDEREN, WONINGBUREAU EN ASSURANTIEKANTOOR directeur: C. IIAÏTSMA MULIER ZEIST - UTRECHTSEWEG 4.2 - TELEFOON 2O5 I Toren te Oldeboorn (Febr. 1952) KELDERS 27 Telefoon 4066-4493 wordt uitsluitend bestreden en voorkomen volgens de bekende P Y RO D E E-methode door Vele referentiën Vraagt inlichtingen in lood IIld5 gebrand K geschilderd H-. zowel in eenvoudige L als in luxueuse uitvoering voor -B kerken en mterieur- -H verfraaiing Geen opdracht te groot cf te klein Het aangewezen adres voor restauratie WESTFRANKENLANDSESTR. 16 - SCHIEDAM TELEFOON 66280 (NA 6 UUR 76337)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 27