A.VAN DIJK ALTA KWARTSIET JOH.BEISTERVELDJ" P. J. BROEDERS G. JORRITSMA jJirma 0kromen Hf LEIDEKKER LOODGIETERS-EN KOPERDEKKERSBEDRIJF HAARLEM - TELEFOON 11356 Leidekkersbedrijf J. H. v.d. Sigtenhorst Boliestraat 22 - Tel.: 3427 DOETINCHEM Speciaal in Oud-Rijnse dekking van elioocjeveót n.v. Wcrnhoutse Boo mkwekerij en VOOR VAKKUNDIGE RESTAURATIES AAN GEVELS EN GEBOUWEN IN TEGELS EN PLATEN BLOESEMSTP.61 UTRECHT TEL.19864 Vele referenties van Monumentenzorg 's HERTOGENBOSCH BRUGPLEIN 2 - TEL. 7201 AANNEMINGSBEDRIJF bouwde de Bergkerk te Amersfoort restaureerde de Ned. Herv. kerk te Eist, Over-Betuwc bouwde de Nieuwe Kerk te Amersfoort restaureerde de Vluchtheuvelkerk te Zetten bouwde de Sionskerk te Zeist bouwde de Nieuwe Kerk te Zeist bouwt de Kerk te Kerkdriel Breestraat 1-5 Tel. 4825 en 4370 (K 3490) Amersfoort Wernhout - Tel. 278 Zundert Een der grootste kwekerijen van het land op het gebied van Pinus sylvestris, Pinus austriaca en corsicana; alles onder controle W.H.G., Groene Douglas, Larix leptolepis, Berken, Alnus incana en vulgarus, Prunus, Quercus in ver schillende soorten, enz. Het adres voor alle soorten Dennen en Sparren Bezoekt onze prima verzorgde kwekerijen VOORRAAD 30 MILLIOEN PLANTEN !J Metselwerken Lid van de Bond Heemschut Vele referentien Gr. OOST 107-111, HOORN, TEL. 4135 (K 2290)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 27