G.W SCHEERS ZOON H0UTW0RM- BESTRIJDING BLEYS - LEIDEN SCHILDERWERKEN OP ELK GEBIED P. Chr. HARNMEYER J. HESSELING KAMPHUIS OPGERICHT I834 PRINSENGRACHT 67I AMSTERDAM TELEFOON 49 2 26 LOODGIETER SANITAIRE INSTALLATIES AMSTERDAM-C. WOLVENSTRAAT 5 - TEL. 31674 irma 0$. <=^oodboi G. W. C. OOSTERBAAN AMSTERDAM Uitvoering van alle voorkomende SCHILDER WERKEN PRINSENGRACHT 570 TEL. 34613 FLOORBEST- en FLOORFLEX- bouwmaterialen DORDRECHT KOPER- EN METAALGIETERIJ BRUGSTAVEN - DEKPLATEN, ENZ. VOOR KERKRAMEN Volledige garantie Speciaal voor gebouwen LORENTZKADE 18 Vraagt referenties Vraagt voor Steenhouwwerken en restauratie steeds prijs bij STEEN HO UWERSBEDRIJF Ook het steenhouwerswerk aan het Raadhuis te Gouda werd door ons uitgevoerd Werkplaats ACHTER DE KERK 13 Privé Bosweg 95, Telefoon 4167, GOUDA vloeren van kunstharstegels zijn: mooi sterk voetwarm normaal te onderhouden ZWOLLE - Enkstraat 12 - Tel. 6545 (4 lijnen Kuipershaven 27A - Schrijverstraat 18/22 Telefoon 5010 TELEFOON 21078

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 25