A.P.W.BROOD Firma A. VAN EIJK Loodgieters- en Leidekkersbedrijf HAARLEM RIDDERSTRAAT 12 5?irma J. A. S. Grin Bouwbedrijf Fa. B. F. VAN TIENEN ZIEKERSTRAAT 45-47 - NIJMEGEN Boomkwekerij Tuinarchitectuur FIRMA L. KUYER - BAARN FIRMA Fa. van Empelen van Dijk AERDENHOUT TELEFOON 26072 lioom- en Vasteplantenkwekers TELEFOON 12102 Laat in Uw bedrijvengebouwen, musea e.a., alsmede Uw woningen alle ongedierten o.a. Ratten, Muizen, Kakkerlakken, Torren, Mieren, Wandluizen enz bestrijden en ontsmetten door KRIESEWJEG 73 ALKMAAK TEL. E 2200 - 4225 Slechts eenmaal pei jaar spuiten, voor vliegen, muggen en motten Restauratie Kronenburgertoren te Nijmegen TELEFOON 24391 Voor de border: vaste planten en rotsplanten. Voor hagen: Ligustrum, Taxus en Coniferen. Voor de fruittuin: vruchtbomen, bessen, aardbeien, frambozen, enz. Aanleg van nieuwe tuinen. Veranderen van be staande tuinen. Samenstellen van beplantingen en begrotingen. Vrijblijvende adviezen. Telefoon 3077 - (K 2954) Onze prijscourant wordt U op aanvraag gratis toegezonden ADMIRAAL DE RUYTERWEG 392 AMSTERDAM W. TEL 80096 Leveranciers vaq Gemeente en Rijksinstellingen Prima kwaliteit Billijke prijzen Bezoekt onze kwekerijen bij station Heemstede'Aerdenhout

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 24