r II. EIJSBOUTS CV. Firma BU en Gebr. DE BOER 1 c i D. HUURMAN Jr N.V. - DELFT NOORDERWEG 1-3 - ENKHUIZEN Telefoon 877 Firma Gebr. Bekker - Leeuwarden Leidekkers- en Loodgietersbedrijf Interieur St Bavo Kerk te Aardenburg (Z.Vl.) AANNEMERSBEDRIJF I AANNEMERS Restaurateurs van het Zuiderzeemuseum Toren van de Grote Kerk te Breda In opdracht het demonteren en weer opnieuw opstellen van de stadsbeiaard in de gerestaureerde toren, onder bijlevering van 29 nieuwe beiaardklokken NED FABRIEK VAN TORENUURWERKEN ASTEN (NB.) Toicn te Oldeboorn (ITcbr 1952) KÊLDERS 27 Telefoon 4066-4493

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 23