Houtworm „DE PRINSENKELDER" <^Boóplantóoenen DE HEEMSTEEDSE STEENHOUWERIJ KLEINE'S CHEMISCHE FABRIEK LEIDEN Telefoon 25738 Architectuur voor Grafmonumenten Natuursteenwerken Beeldhouwwerken SCHOOLSTRAAT 1 1 DELFT UNIEK IN NEDERLAND PRIMA RESTAURANT GELEGEN ONDER MUSEUM PRINSENHOF - HISTORISCHE OMGEVING „De WLaag" jf-a. C~IÜ. 0- <zbictuo 5L OOR wordt uitsluitend bestreden en voorkomen volgens de bekende P Y RO D E E-methode door Vele referentiën Vraagt inlichtingen KANTOOR EN TOONKAMER: VALKENBURGERLAAN 38- HEEMSTEDE TELEFOON K 2500-39312 TELEFOON 3426 eetbuijsje Hnno 1609 fl. guller Kaasmarkt Rocrn Cel. K 2290-5195 Grootculturen van alle soorten onder controle van W. H.G. en N.A. K. B. Zundert - Telefoon 250 Bezoekt onze kwekerijen

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 2