L.H. SCHEEPERS ZONNEWIJZERS Jb PRETT AANNEMERSBEDRIJF ROERMOND MEER LEDEN wil zeggen MEER MOGELIJKHEDEN voor het behoud van de schoonheid van Nederland HELPT ÖNS DAAROM BIJ HET WERVEN VAN LEDEN N.V. BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF ZUIDEINDE 89, TELEF. 255, OOSTZAAN Speciaal Restauratie oude Bouwwerken JL J. B. WOLTERS j Zo juist verschenen P. TERPSTRA Geïllustreerd Gebondenf 3.90 De zonnewijzer was ééns de belangrijkste tijdmeter. Astronomen, wiskundigen en kunstenaars hebben in de loop der eeuwen hun talenten aan dit instrument gewijd. Wie zich de moeite getroost zich enigszins in dit cultuurverschijnsel te verdiepen, wordt erdoor gefascineerd. Dit uiterst deskundig geschreven boekje, ook voor de belangstellende leek begrijpe lijk gesteld, zal velen de weg wijzen in de kunst en de kunde die ons voorgeslacht in de zonnewijzers heeft neergelegd. Verkrijgbaar bij de Boekhandel Munsterstraat 21 - Tel. 3653 Burger- en Utiliteitsbouw Speciaal adres voor onderhoud en restauratiewerken Lid van de Bond Heemschut GRONINGEN - DJAKARTA N V. Van Munster's Drukkerijen - Amsterdam

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 28