A.VAN DIJK ALTA KWARTS IET JOHBEISTERVELD&Z" P. J. BROEDERS gkr.S) omen G. JORRITSMA LEIDEKKER Leidekkersbedrijf J. H. v.d. Sigtenhorst Boliestraat 22 - Tel.: 3427 DOETINCHEM Speciaal in Oud-Rijnse dekking Wernhoutse Boomkwekerijen LOODGIETERS-EN KOPERDE KKERSBEDRTJF HAARLEM TELEFOON 11356 van ^(.oocjeveót n.v. VOOR VAKKUNDIGE RESTAURATIES AAN GEVELS EN GEBOUWEN IN TEGELS EN PLATEN BLOESEMSTP.61 UTRECHT TEL.19864 Veie referenties van Monumentenzorg 's HERTOGENBOSCH BRUGPLEIN 2 - TEL. 7201 Wernhout - Tel. 278 Zundert Een der grootste kwekerijen van het land op het gebied van Pmus sylvestns, Pinus austriaca en corsicana; alles onder controle W. H. G., Groene Dougtas, Lanx leptolepis, BerkenAlnus incana en vulgarus, Prunus, Quercus in ver schillende soorten, enz. Het adres voor alle soorten Dennen en Sparren Bezoekt onze prima verzorgde kwekerijen VOORRAAD 30 MILLIOEN PLANTEN AANNEMINGSBEDRIJF bouwde de Bergkerk te Amersfoort restaureerde de Ned. Herv. kerk te Eist, Over-Betuwe bouwde de Nieuwe Kerk te Amersfoort restaureerde de Vluchtheuvelkerk te Zetten bouwde de Sionskerk te Zeist bouwde de Nieuwe Kerk te Zeist bouwt de Kerk te Kerkdriel Breestraat 1-5 Tel. 4825 en 4370 (K 3490) Amersfoort Metselwerken Lid tan de Bond Heemschut Vele referentien Gr. OOST 107-111, HOORN, TEL. 4135 (K 2290)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 27