G.W SCHEERS ZOON H0UTW0RM- BESTR1JDING BLEYS - LEIDEN SCHILDERWERKEN OP ELK GEBIED J. HESSELING P. Chr. HARNMEYER G. W. C. OOSTERBAAN AMSTERDAM **0,00^01 FLOORBEST- en FLOORFLEX- KAMPHUIS OPGERICHT 18C)4< PRINSENGRACHT 671 AMSTERDAM TELEFOON 49 2 2 6 LOODGIETER SANITAIRE INSTALLATIES AMSTERDAM-C. WOLVENSTRAAT 5 - TEL. 31674 Uitvoering van alle voorkomende SCHILDER WERKEN PRINSENGRACHT 570 TEL. 34613 bouwmaterialen DORDRECHT KOPER- EN METAALGIETERIJ BRUGSTAVEN - DEKPLATEN, ENZ. VOOR KERKRAMEN Volledige garantie Speciaal voor gebouwen LORENTZKADE 18 Vraagt referenties Vraagt voor Steenhouwwerken en restauratie steeds prijs bij STEEN HO UWERSBEDRIJF Ook het steenhouwerswerk aan het Raadhuis te Gouda werd door ons uitgevoerd Werkplaats ACHTER DE KERK 13 Privé Bosweg 95, Telefoon 4617, GOUDA vloeren van kunstharstegels zijn: mooi sterk voetwarm normaal te onderhouden ZWOLLE - Enkstraat 12 - Tel. 6545 (4 lijnen) Kuipershaven 27A - Schrijverstraat 18/22 Telefoon 5010 TELEFOON 21078

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 25