B. EIJSBOUTS Cl f firma DIEKMAN VAN LAAR b D. HUURMAN Jr N.V. - DELFT Firtna Gebr. Bekker - Leeuwarden Leidekkers- en Loodgietersbedrijf DEVENTER Worp 87 RESTAURATEURS VAN MONUMENTEN Interieur St. Bavo Kerk te Aardenburg (Z.VL) AANNEMERSBEDRIJF Toren tc Oldeboora (Fcbr. 1952) KELDERS 27 Telefoon 4066-4493 TELEFOON 4883 Toren van de Grote Kerk te Breda In opdracht. Het demonteren en weer opnieuw opstellen van de stadsbeiaard in de gerestaureerde toren, onder bijlevering van 29 nieuwe beiaardklokken NED. FABRIEK VAN TORENUURWERKEN ASTEN (N.B.)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 23